Monthly archives: Grudzień, 2018

Fizjoterapeuta – fach przyszłości…

fizjoterapia
Fizjoterapia to leczniczy kierunek powiązany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności cielesnej pacjenta. Popularność zawodu fizjoterapeuty wzrasta w związku ze zmianami, jakie następują w naszym społeczeństwie. Powiększająca się przeciętna długość życia a także negatywne konsekwencje postępu cywilizacyjnego powodują, że z roku na rok coraz sporzej osób wymaga szeroko pojętej rehabilitacji (w tym zabiegów usprawniających), a również wsparcia w zakresie zdrowego stylu życia i podtrzymania sprawności fizycznej i umysłowej.