Fizjoterapeuta – fach przyszłości…

Fizjoterapia to leczniczy kierunek powiązany z ochroną zdrowia i przywracaniem utraconej sprawności cielesnej osoby chorej. Popularność zawodu fizjoterapeuty rośnie w związku ze zmianami, które następują w naszym społeczeństwie. Zwiększająca się średnia długość życia Polaków i negatywne skutki postępu cywilizacyjnego powodują, że z roku na rok coraz to więcej osób wymaga szeroko zrozumianej terapii (w tym zabiegów usprawniających), a również wsparcia w obszarze zdrowego stylu życia i podtrzymania sprawności fizycznej oraz psychicznej.

rehabilitacja
Autor: UC Physiotherapy
Źródło: http://www.flickr.com
W nadchodzących latach powiększy się wachlarz zadań fizjoterapeutów działających na rzecz ludzi chorych jak też zagrożonych kalectwem, zarówno w zakładach opieki leczniczej, jak też w ramach rehabilitacji w warunkach domowych. W myśl aktualnych planów dopasowanych do standardów Unii Europejskiej z obszaru rehabilitacji, główną rolę w postępowaniu leczniczo-terapeutycznym ma spełniać szeroko rozumiany zespół rehabilitacyjny, jakiego członkiem jest medyk specjalista rehabilitacji jak też absolwent kierunku fizjoterapia.

Coraz większa troska o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd jak też wzrastająca długość życia sprawiają, iż przedstawiciele fachów okołomedycznych nie będą mieli kłopotów z zaangażowaniem. Również w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz to bardziej potrzebne będą profile związane z opieką społeczną a także ochroną zdrowia – Wyższa Szkoła Fizjoterapii.

Potrzeby w zakresie rehabilitacji medycznej oraz psychospołecznej nie są całkowicie zaspokojone, a zapotrzebowanie na profesjonalny personel z obszaru fizjoterapii a także na specjalistyczne usługi w zakresie prewencji, terapii oraz rehabilitacji będzie systematycznie zwiększać się. Wykwalifikowane kadry nieodzowne są nie tylko w naszej ojczyźnie, ale też w innych krajach Europy, co stwarza duże możliwości podjęcia pracy zarówno w Polsce, jak też poza granicą. fizjoterapia (www.vivamedica.pl/fizjoterapia)

terapia
Autor: www.malinowehotele.pl
Źródło: www.malinowehotele.pl
By znaleźć odpowiednią uczelnię należy wpisać w wyszukiwarkę frazę: fizjoterapia studia zaoczne. W programie studiów między innymi: anatomia prawidłowa człowieka, fizykoterapia, terapia manualna, masaże lecznicze, zaopatrzenie ortopedyczne, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, zajęcia praktyczne w jednostkach ochrony zdrowia jak też innych jednostkach odnowy biologicznej.