Jak przygotować się do szkoleń w placówkach medycznych – ubranie, badania, dokumentacja

Każdego roku tysiące studentów kierunków medycznych i pokrewnych mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych w placówkach medycznych (szpitalach, ośrodkach zdrowia, zakładach opieki i innych). Niestety często uczelnie nie zapewniają rzetelnej informacji na temat tego jak być przygotowanym do tych zajęć, a warto posiadać przy sobie kilka ważnych rzeczy. Student czy też słuchacz szkoły przygotowującej do zawodu w obrębie usług medycznych do zaliczenia praktyk jest zobowiązany mieć przede wszystkim odpowiednie dokumenty i odzież.

badanie laboratoryjne
Autor: 123dan321
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli chodzi o dokumenty to można je podzielić na te otrzymywane z uczelni (służące do rozliczenia się z dziekanatem po zakończeniu szkolenia oraz pozostawienia w szpitalu), oraz załatwiane we własnym zakresie. Student zobowiązany jest do dostarczenia i przedstawienia skierowania na praktyki razem z umową lub porozumieniem wystawianym ze strony uczelni dla placówki medycznej oraz do przedłożenia programu praktyk, na podstawie którego placówka medyczna wyznaczy zakres jego obowiązków. Administracja szpitala niejednokrotnie wymaga także złożenia podania do dyrektora w sprawie praktyk, zaopatrzonego w pisemne zgody koordynatorów oddziałów, w przypadku praktyk lekarskich, lub oddziałowych, w przypadku pozostałych praktyk.

Praktykant powinien również posiadać ubezpieczenie OC i NW (praktyki lekarskie i pielęgniarskie). Należy zwrócić uwagę czy wyżej wymienione ubezpieczenia zapewnia alma mater, czy też należy je wykupić samemu. Poza tym należy mieć książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie na pasożyty), w dużych miastach można znaleźć wiele miejsc w jakich można uzyskać taki dokument, w mniejszych miejscowościach trzeba na jego wydanie poczekać nawet parę dni. Badanie na pasożyty Wrocław jest tu dobrym przykładem może równie dobrze przebiec bardzo szybko (gdzie we Wrocławiu zrobić badanie na pasożyty).

Czy taka publikacja namówiła Cię do wyszukania analogicznych? Jeśli tak, to kliknij ten link i dodatkowo poznaj ponadto wypowiedzi na nasz temat.

Niemniej praktykanci powinni zatroszczyć się o posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych odpowiednio wcześniej (samo przygotowanie do badania na pasożyty trwa trzy dni) i pamiętać, że nie zostaną wpuszczeni na oddział bez takiego dokumentu. Badanie na pasożyty Wrocław, Warszawa czy Szczebrzeszyn jest po prostu nie do uniknięcia.

Datę praktyk lekarskich również warto ustalić odpowiednio wcześnie, pracownik odpowiedzialny za koordynację praktyk nie musi brać pod uwagę wakacyjnych planów studentów, a jedynie zapewnić określoną liczbę praktykantów w placówce, tak by nie utrudniać pracy personelowi – popularna strona. Po uzyskaniu zgody władz placówki na odbycie szkolenia student powinien zapewnić sobie właściwą odzież (szpitale tylko od czasu do czasu zapewniają odzież ochronną na własny koszt): fartuch i buty zmienne (najlepiej w kolorze białym). Studenci powinni być także przygotowani na to, iż jeśli chcą odbywać praktyki w placówce, która nie ma podpisanej umowy z ich uniwersytetem, będą musieli uiści za nie kwotę zgodną z cennikiem placówki (ceny mogą być różne w zależności od rozmiaru ośrodka oraz stopnia referencyjności). Obowiązkowe praktyki zawodowe to możliwość zdobycia wiedzy na temat pracy określonej placówki. Warto właściwie ją wybrać i być przygotowanym na różne ewentualności, a przede wszystkim zadawać pytania wszystkim i o wszystko.