Kategoria «Ekologia na plus»

nieczystości szkodliwe

odpady niebezpieczne
Nieczystości niebezpieczne to te nieczystości, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, odmienne cechy i okoliczności tworzą zagrożenie dla życia, lub zdrowia osób, względnie dla otoczenia. Zdołają też demonstrować cechy palne i wybuchowe. Z tej przyczyny gospodarka nimi potrzebuje zgodnego postępowania i wyjątkowej kurateli.

Odbiór gruzu Wrocław, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

utylizacja
Ogromnym kłopotem w dzisiejszych czasach jest ilość produkowanych śmieci, wobec tego tak ważne jest ich klasyfikowanie i recykling. Gruz to nadzwyczaj kłopotliwy odrzut, jaki nie może trafić do typowych kontenerów na odpady komunalne. W każdej gminie wyznaczone są lokalizacje wybiórczej zbiórki odrzutów komunalnych. Przywiezienie i samodzielne wyrzucenie gruzu nie kosztuje nic, poza wydatkami transportu.