Category «Ekologia na plus»

nieczystości szkodliwe

odpady niebezpieczne
Nieczystości niebezpieczne to te odpady, jakie ze względu na własne pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, odmienne właściwości i warunki tworzą zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi, czy też dla otoczenia. Mają możliwość także przejawiać właściwości palne i wybuchowe. Wobec tego gospodarka nimi wymaga prawidłowego postępowania i osobliwej kontroli.

Gospodarstwa domowe państw rozwiniętych produkują kłopotliwe ilości śmieci

odpady
To na ich podstawie można zresztą w dużej mierze ocenić zamożność określonego społeczeństwa. Niestety, nadprodukcja śmieci ma oczywiście destrukcyjny wpływ na stan środowiska naturalnego, warto w związku z tym ją możliwie jak najbardziej zminimalizować, na przykład przez dokładne planowanie zakupów oraz zamawianie faktycznie niezbędnych produktów. Niezbędne jest także prawidłowe segregowanie śmieci, tym sposobem przykładowo papier bądź plastik będzie mógł zostać użyty kolejny raz.