Czym trudni się podolog?

szczupła sylwetka
Określenie podologia pochodzi z greki: podos – stopa, logos – nauka. Podologia to dyscyplina medycyny zajmująca się badaniem wad, zniekształceń oraz zaburzeń funkcji stopy. W naszym kraju wiedza podologiczna jest nadal niewiele rozpowszechniona.