Pozytywne zmiany w ochronie środowiska

Wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku wprowadziło w naszym kraju stopniowe, chociaż niekiedy rewolucyjne zmiany. Niewątpliwie w pewien sposób zostały one wymuszone poprzez przepisy wspólnotowe. Ale to do koniec drogi zmian. Z początku przemiany te posiadają naturalny charakter – świat stanął otworem i okazało się że można inaczej aniżeli dotychczas.

Odpady
Autor: Adele Prince
Źródło: http://www.flickr.com
Przykładowo praktycznie natychmiast pojawiła się u nas inicjatywa recyklingu. Ludzie obserwując inne państwa w czasie wakacji zauważyli, że to się po prostu opłaca. Dodatkowym bodźcem dla zmian są fundusze określone przez WE na gospodarowanie odpadami dzięki temu można było wybudować najnowocześniejsze zakłady oczyszczania miast. Więcej na www.toensmeier.pl/sposoby-utylizacji-od-a-do-z

Drugim etapem było przygotowanie przepisów prawnych jakie unowocześniły gospodarowanie odpadów na poziomie całej Polski. Wymusiło to na indywidualnych gospodarstwach domowych ekologiczne przemiany; od tego czasu wszelakie odpady muszą być we właściwy określony przez lokalne władze sposób. Dużo wcześniej na poziomie ogólnopaństwowym weszły przepisy wspólnotowe, które normują wytyczne jakim podlegają przemysłowe odpady, a także emisje szkodliwyprzemysłowe odpadyrodowiska. Przedsiębiorstwa musiały zainstalować specjalistyczne filtry czy całkowicie zmienić uprzednią technologię.

Najlepiej widać takie przedsięwzięcia na przykładzie przemysłu cieplnego jak też energetycznego. Działalność owa w Polsce jest głównie oparta na spalaniu węgla. Z ekologicznego punktu spojrzenia takie pozyskiwanie energii posiada 2 minusy: liczba węgla jest zawężona i jego wydobywanie jest procesem wysoce nieekologicznym – to jest pierwszy kłopot. Dalszy to samo palenie węgla w procesie uzyskiwania energii.

Powstają wówczas trujące związki które zatruwają powietrze. Skutkiem tego z jednej strony istnieje presja na instalowanie filtrów spalania ale i ograniczanie zużycia węgla na rzecz dalszych surowców. Niestety daleko nam do ideału lecz może się to odmieni albowiem regulacje ustawowe z jednej strony uregulowały sprawę, zaś z drugiej strony istnieje w społeczeństwie moda na ekologię. Audycje radiowe uświadamiają nam jak znacząca jest ochrona przyrody.