Rolnictwo ekologiczne – cele, założenia, reguły

Rolnictwo ekologiczne jest to metoda gospodarzenia zmniejszająca zależność od nakładów zewnętrznych poprzez aktywizowanie biologicznych mechanizmów produkcyjnych w obrębie obejścia. Ekologiczne rolnictwo ogranicza radykalnie stosowanie środków wytworzonych względnie przetworzonych przemysłowo, nawet jeśli są to analogi substancji występujących w przyrodzie.

styl
Autor: Reynaers Polska
Źródło: Reynaers Polska
fitness club
Autor: Skagerak Denmark
Źródło: Skagerak Denmark
Założeniem owego systemu jest naśladowanie procesów zachodzących w przyrodniczych ekosystemach – zarówno jeżeli chodzi o aspekt jakościowy (typ wprowadzanych do obiegu substratów), jak także ilościowy (pułap nasilenia).

Miłośnikom rzetelnej informacji zalecamy ten artykuł (https://krzewydrzewa.pl/tuja-szmaragd-100-120-cm-p-123.html), gdyż nie dosyć, że traktuje on o podobnej problematyce, to robi to też w niezwykle zajmujący sposób. Kliknij i zobacz!

Nie ma powszechnie wiążącej definicji ekologicznego rolnictwa, system tenże od początku (ok.1970) samodefiniuje się poprzez kryteria, czyli dozwolone środki i sposoby produkcji.

Szczegółowe wyznaczniki produkcyjne służą realizacji trzech podstawowych celów rolnictwa ekologicznego, będą to: utrzymanie dużego poziomu próchnicy warunkującej urodzajność ziemi, utrzymanie stabilności biologicznej w środowisku produkcji dzięki pielęgnowaniu bio-rozmaitości, samowystarczalność paszowo-nawozowa, zatem dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie wytwórczości roślinnej i zwierzęcej. W ekologicznym rolnictwie, w samoregulujących się cyklach naturalnych powstają płody rolne o wysokiej jakości biologicznej, porównywalnej z jakością surowców czerpiących z ekosystemów naturalnych.
Integralną częścią wyznaczników produkcji agrarnej jest konwersja na metodę ekologiczną, czyli konieczny okres stosowania wyznaczników w gospodarstwie przed przyznaniem eko-rolniczego statusu po raz pierwszy. Okres konwersji trwa z reguły dwa lata i ma przyczynić się do rozkładu pozostałości użytkowanych wcześniej środków agrochemicznych jak też sprzyjać osiąganiu stabilności ekologicznej . Wyznaczniki ekologicznego rolnictwa to nie jedynie wymogi tyczące się uprawy roślinek jak też chowu zwierzaków, system obejmuje też przetwórstwo surowców eko-rolniczych a także wytyczne znakowania towarów przeznaczonych do obrotu.

W ekologicznym rolnictwie przydać się może również opryskiwacz plecakowy, którym rozpryskiwać będziemy naturalne środki osłony roślin. W uprawie roślin nadrzędne znaczenie ma należycie przemyślany płodozmian o paroletniej rotacji, z udziałem roślinek motylkowatych.