Wolontariuszem można być wszędzie! Czynna pomoc potrzebującym w instytucjach medycznych i pożytku publicznego.

Podczas nauki w szkole, podczas pobytu na studiach albo już w całkiem dojrzałym życiu młodzi ludzie bardzo często angażują się w wolontariat. Pomagają ludziom potrzebującym pomocy, spędzając z nimi czas, czasem towarzysząc w ostatnich chwilach, lecz mogą również nieść pomoc placówce od strony organizacyjnej (promocja, organizacja imprez).

Jest to możliwość dla osób, które nie odczuwają pędu do pomocy chorym i jego rodzinie oraz które nie dysponują taką ilością czasu, by zadeklarować chęć do systematycznych wizyt, lecz są chętne aby pomagać i umieją własne umiejętności słusznie spożytkować.

starsza pani je obiad
Autor: Alex D Stewart
Źródło: http://www.flickr.com

Przy instytucjach takich jak szpitale, lecznica czy hospicjum (nasze propozycje Hospicjum św. Franciszka w Katowicach) pracują wolontariusze medyczni i niemedyczni. Wolontariusze medyczni przeszkoleni są na przykład z ogólnej pielęgnacji nad śmiertelnie chorymi na chorobę nowotworową na właściwych szkoleniach, oraz w trakcie trwania praktyk w placówkach stacjonarnych i na wyjazdach. Osoba chętna do zostania wolontariuszem zawsze jest przydzielony w ręce działającego od lat wolontariusza czy pracownika na przykład z hospicjum z Katowic (modne propozycje nasze www), który będzie czuwał w trakcie szkolenia, troszczył się żeby nowy wolontariusz oswoił się z opieką nad podopiecznymi w teorii i praktyce.

Podobnie jest jeśli zamiast ludziom chcemy pomagać zwierzętom w schroniskach czy gabinetach weterynaryjnych, jakie deklarują pomoc każdemu przyniesionemu z ulicy zwierzęciu. Wolontariusze niemedyczni to osoby wspierające całą organizację swoją osobą i wiedzą. To zwykle osoby mające sporo kontaktów w mieście, osoby nie bojące się podejmowania wyzwań, organizowania ruchów propagujących wiedzę lub na przykład rozklejające plakaty w mieście.

Jeśli placówka uzyskała statut organizacji pożytku publicznego, może – jak mówi prawo – dostawać 1% podatku i gospodarować pozyskanymi pieniędzmi zgodnie ze swoimi potrzebami. Nagłośnienie akcji zbierania 1% także należy odpowiednio nagłośnić, a to wymaga ogromu działań, zaangażowania i finansów także.

Nie istnieje taka placówka medyczna, jaka zrezygnowałaby z przyjęcia pomocy wolontariuszy. Należy namawiać młodzież do aktywnego uczestnictwa w wolontariacie, aby w hospicjum z Katowic ( strona przedsiębiorstwa Hospicjumkatowice.plstrona przedsiębiorstwa czy Krakowa nigdy ich nie brakowało.