Zwolnienie lekarskie po ustaniu pracy, kapitał początkowy oraz ZUS ZWUA – ważkie informacje

Zasiłek chorobowy za zwolnienie lekarskie wolno uzyskać nawet po ustaniu zatrudnienia, aczkolwiek powinny być spełnione pewne ważne wymagania. Jeżeli pracownik zachorował w czasie trwania pracy, natomiast choroba nie przeszła aż do jej ustania, wtedy zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia i zasiłek chorobowy oczywiście mu się należą. Do terminu anulowania umowy, świadczenie to jest wypłacane przez pracodawcę, niemniej jednak po jej ustaniu wypłaca je ZUS.

zwolnienie lekarskie
Autor: http://pixabay.com
Źródło: http://pixabay.com

Wypada jednak złożyć do ZUSU odpowiednią dokumentację, która przedstawia stan zdrowia pacjenta – więcej rad na Powinno się to zrobić w stwierdzonym czasie, gdyż przekroczenie go może spowodować wstrzymanie świadczenia. Zasiłek chorobliwy po ustaniu zatrudnienia nie jest wypłacany jednostkom, jakie przyjmują rentę czy też emeryturę, są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych czy też nie nabyły prawa do zasiłku. Kapitał początkowy to pojęcie, które zostało wprowadzone przez Fundusz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kapitał początkowy wylicza się jednostkom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a także postaciom, jakie płaciły składki na ubezpieczenie przed rokiem 1999. Kapitał początkowy jest rachowany na podwalinie wniosku, który jest analizowany poprzez dobrą jednostkę w ZUS (więcej: co to jest kapitał początkowy). Kwota kapitału początkowego zdoła być zróżnicowana, istnieje także kilka różnych sposobów na jej wyznaczenie. Jeżeli potrzebujemy starać się o ustalenie kapitału początkowego, niewątpliwie oprócz złożenia dobrego wniosku, powinnyśmy przyrządzić jeszcze inne ważkie dokumenty, takie jak świadectwa pracy czy legitymację ubezpieczeniową.

dokumenty
Źródło: pixabay.com

Dokument zus zwua to formularz, który wypełnia się w zamyśle wyrejestrowania osoby ubezpieczonej z ubezpieczeń i korekty danych, które dotyczą jednostki wyrejestrowanej z ubezpieczeń. Ścisłe wypełnienie tego dokumentu jest bardzo znaczące, wskutek tego jeżeli nie wiemy jakim sposobem to uczynić, korzystajmy z pomocy, jaką znajdziemy w Internecie. W Sieci bez kłopotu odszukamy wzór dokumentu zus zwua – jak wypełnić zus zwua, jaki dopomoże nam poprawnie go wypełnić.